آرد سنگک

این آرد از اندوسپرم و مقدار زیادی سبوس تهیه می‌شود. جزء آردهای تیره محسوب شده و جهت تهیه نان سنگک استفاده می‌گردد. درجه استخراج و درصد بالای سبوس این آرد موجب گردیده از ارزش تغذیه‌ای بالایی برخوردار باشد.